Kenya Kenya Kenya Kenya Kenya Støtt arbeidet i Kenya:)
Richard og Selpher Richard og Selpher Richard og Selpher Richard og Selpher Richard og Selpher Ledere av arbeidet i Kenya Pastorparet Richard Wasike og Selpher Nasike

Visjonærer og grunnleggere av Richminster Christian Foundation i Kenya.

De er ledere, og har 4 menigheter som da Richard Wasike er Biskop for.

De driver også 2 skoler. 

  • Bungoma kirke
  • Bungoma kirke
  • Bungoma kirke
  • Bungoma kirke
  • Bungoma kirke

Kenya tur 2015

Den nye barnehagen under bygging

Oppbygging til åpning av Bungoma Kirke