Nils Anders Bueng fra Kautokeino er visjonær og grunnlegger av Sápmi Evangelistene.

Runar Balto fra Karasjok er visjonær og grunnlegger av Live Church.